Power Wins Where athletes become winners!
СЪСТЕЗАТЕЛИ  •  ТРЕНЬОР  •  ПРИНЦИПИ
Лондон 2012

Принципи

ПОБЕДИТЕЛ = АТЛЕТ + СПОРТИСТ + СТОИК

Атлет

Атлетът има високо ниво на физическа култура и на уменията координация, сила, силова издръжливост, издръжливост, експлозивност, скорост. Тялото на атлета е с нисък процент пасивно тегло (мазнини, вода) и висок процент на активно тегло (мускули, кости, други органи). Всичко това води до висок коефициент на полезно действие на тялото му.

Спортист

Атлетическите умения се канализират в спортно-технически. Спортистът е умел в специфичните за дадения спорт умения. Той владее спортно-техническите особености на вида спорт, познава играта, има усет за навременна реакция, пласиране, стратегия, тактика.

Стоик

Стоикът е търпелив, хладнокръвен, устойчив, спокоен. При него емоцията е овладяна (снижена) и енергията й е трансформирана във вътрешна сила, устрем, воля. Всеки негов порив и действие са прецизни и са плод на адекватна реакция.


Стимуланти

Допингът е напълно безсмислен за състезатели на национално ниво Използването му при спортисти от такъв ранг е проява на безотговорност и непрофесионализъм.
Също така е несериозно да се смята, че в съвременния спорт е лесно да се достигне до световна титла без употребата му.

©2007-2023 Милко Георгиев